Razpis Evropska gibalna značka oz. European Fitness Badge 2023

Razpis Evropska gibalna značka oz. European Fitness Badge 2023

  • 03.04.2023
  • Članice ŠUS vabimo k sodelovanju v projektu Evropska gibalna značka oz. European Fitness Badge, v sklopu katerega omogočamo izvedbo brezplačnih meritev telesne pripravljenosti za udeležence vadbenih programov.

S programom European Fitness Badge (EFB) želimo športnim organizacijam ponuditi strokovno pripravljeno baterijo testiranja z zdravjem povezane telesne pripravljenosti, ki omogoča hitro in enostavno izvedbo brez dragih ali težje dosegljivih pripomočkov. Testiranje se lahko izvede v sklopu organizirane skupine vadečih oziroma kot del množičnega športnega dogodka.

EFB strokovnemu kadru v športnih organizacijah omogoča oceno telesne pripravljenosti vadečih, na podlagi katere se posameznika lahko umesti v zanj primeren program športne vadbe, spremljanje napredka vadečih ter nenazadnje služi kot orodje za motivacijo pri vključevanju v redne programe športne vadbe in ohranjanju zdravega življenjskega sloga.

Posamezniku EFB zagotovi individualno priznanje za zdravo telesno pripravljenost, ki se podeljuje v treh stopnjah. Poznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti je predpogoj za realno oceno lastnega stanja telesne pripravljenosti, kakor tudi za oblikovanje ciljev in načrtov za aktivnejši življenjski slog, vključno s trajnostnim sodelovanjem pri vadbi in športnih aktivnostih. Z udeležbo na EFB preizkusu vsak posameznik na enostaven način preveri svojo vzdržljivost, moč, koordinacijo in gibljivost. Na podlagi posameznih rezultatov prejme osebni certifikati z doseženimi rezultati. Svoj rezultat lahko primerja s posamezniki svoje starosti in spola na evropski ravni, s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev pa lahko preveri svoj napredek.

V sklopu projekta bomo športnim društvom omogočili izvedbo testiranja telesne pripravljenosti European Fitness Badge, ki bo za končne uporabnike brezplačno. Društvom, ki imajo strokovno usposobljen kader za izvedbo baterije, bomo sofinancirali izvedbo testiranj. Društvom, ki strokovnega kadra nimajo, pa bomo priskrbeli ustrezne meritelje. Strokovnemu kadru v društvih bomo omogočili tudi udeležbo na brezplačnem izobraževanju za izvedbo testiranja ter jim tako omogočili samostojno izvedbo testiranja, prav tako pa bomo sofinancirali izvedbo

Prijavite se tako, da na naslov ziga.sodrznik@sportna-unija.si pošljete prijavnico s potrebnimi prilogami najkasneje do 12. maja 2023. 

Dokumentacija: Razpis EFB 2023 in Prijavnica EFB 2023