Razpis Slovenija v gibanju 2023

Razpis Slovenija v gibanju 2023

  • 03.04.2023
  • Športna unija Slovenije vabi svoje članice, da se vključijo v nacionalni program Slovenija v gibanju, katerega namen je povišati delež telesno aktivnih Slovenk in Slovencev.

Z današnjim dnem je odprt razpis za nacionalni program Slovenija v gibanju za leto 2023. Program združuje športno-rekreativne prireditve in redne vadbe širom Slovenije. V številnih krajih po vsej Sloveniji se bodo udeleženci lahko preizkusili v raznolikih športnih panogah in preizkusih ne glede na predhodno znanje in telesne sposobnosti. Dogodki so namenjeni medgeneracijskemu povezovanju, poskrbljeno bo za različno telesno pripravljene osebe obeh spolov z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še niso redno telesno aktivne.

Aktiven življenjski slog z vsakodnevno telesno dejavnostjo opazno pozitivno vpliva tako na telesno kot psihično zdravje posameznika. Zanemarljivo ni niti dejstvo, da je šport tudi vse bolj pomemben dejavnik socialnega življenja človeka in sodobnih družin. Prav gibanje tako doma kot v naravi je ljudem opazno olajšal preživetje izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa. Športna unija Slovenije izvaja omenjeni program z namenom spodbuditi Slovence k redni telesni vadbi za krepitev zdravja, sočasno pa lokalnim izvajalcem športno rekreativnih dogodkov in rednih vadb olajšati organizacijo in izvedbo omenjenih aktivnosti, s čimer se viša tako množičnost kot kvaliteta le teh.

Vse informacije, pogoji in obveznosti organizatorjev so podrobno opisani v razpisu, ki je dostopen na povezavi Razpis Slovenija v gibanju 2023. Za sodelovanje v programu je potrebno posredovati izpolnjeno prijavnico in obrazce, ki so dostopni na tej povezavi: Prijavnica Slovenija v gibanju 2023.

POVEZANI V GIBANJU – pridružite se nacionalnemu programu Slovenija v gibanju!