Vadba za zdrav hrbet na Vrhniki

Vadba za zdrav hrbet na Vrhniki

  • 21.07.2023
  • Društvo Motivakcija v svojih prostorih na Vrhniki izvaja dve različno zahtevni Vadbi za zdrav hrbet, prilagojeni vadečim in namenjeni odpravljanju in preventivni težav v hrbtenici.

Potekata ob torkih in četrtkih zvečer, v povprečju pa se vadbene ure udeleži 10 – 15 oseb. Ti med vadbo poleg lastnega telesa uporabljajo še različne pripomočke, kot so žogice, trakovi, elastike, uteži in drsniki. Večina vadečih ima občasne ali trajne težave s hrbtenico in prav obiskovanje teh vadb jim pri tem znatno pomaga. Vadbene ure so vadečim težavnostno prilagojene, poudarek pa je predvsem na učenju pravilnega izvajanja vaj. Le slednje pripelje k pravim rezultatom.  

Vadba je sofinancirana s strani Fundacije za šport in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.