Program Vadba na recept

 

Program Vadba na recept predstavlja edinstveno rešitev, kako po dolgotrajni odsotnosti gibanja in športno rekreativnih dejavnostih posameznike vključiti v vadbeni proces, ki bo temeljil na konsistentnosti, interaktivnosti in ustrezni motivaciji. Eden primarnih ciljev programa Vadba na recept je vključitev že aktivnih in zlasti neaktivnih članov v proces gibalnega udejstvovanja, ki temelji izboljšanju počutja. 

Program Vadba na recept zajemata dva poglavitna programa:

  1. Ocena gibalne učinkovitosti – baterija testov programa European Fitness Badge (EFB)
  2. Vaje na recept (osebni trening) – Aplikacija BH GYMLOOP

Oba znotraj programa Vadbe na recept, omogočata pristop, koncept pridobivanja informacij, kjer preko spoznavanja svojega telesa, sposobnosti, zavedanja naših mej zmogljivosti, vse skupaj vodi v zdravo, varno in predvsem strokovno vključitev posameznika v proces gibanja in ukvarjanja s telesno aktivnostjo, tudi z izbrano športno panogo.

Več informacij, vsebine, RAZPIS IN PRIJAVNICA: TUKAJ.

Vadba na recept posameznikom omogoča, da pred začetkom programa vsi vadeči preverijo svojo gibalno učinkovitost s pomočjo evropske baterije testov European Fitness Badge in opravijo posvet s strokovnjakom. Udeleženec ocene gibalne učinkovitosti - EFB testiranje je lahko vključen samo v prvi del programa Vadba na recept. V kolikor pa se vadeči odloči za sklop Vaj na recept, ki ga vključuje aplikacija BH GYMLOOP, pa se ga obravnava na podlagi prej pridobljenih podatkov začetnega stanja gibalne učinkovitosti. Preko mobilne aplikacije BH GYMLOOP pridobijo natančna personalizirana navodila, kako izvajati izbrane vaje za optimalne rezultate, skladno s svojo gibalno učinkovitostjo ter zdravstvenim stanjem.

Ključno pri programu Vadba na recept je, da bodo vadeči imeli strokovno podporo. Vsakemu posamezniku se z oceno gibalne učinkovitosti (program EFB testiranja) in pripravljenim izborom vaj (aplikacija BH GYMLOOP) lahko omogoči realizacijo izvajanja programa Vadbe na recept v notranjih (fitness centri) in/ali zunanjih prostorih (na prostem) in/ali doma. Vadba poteka pod budnim očesom strokovnjaka (kineziolog; fizioterapevt; osebni trener; profesor športne vzgoje; ter vsi ustrezno strokovno izobraženi ali strokovno usposobljeni športni delavci, vpisani v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu).

Vadba na recept je eden ključnih rešitev, kako po več mesečnem premoru ponovno spodbuditi posameznike k udeležbi v redni telesni vadbi. Prav redna telesna dejavnost je namreč ključna za ohranjanje in krepitev zdravja. Že nekaj minut vadbe pomaga k boljšem počutju, obenem pa prispeva k boljšem psihofizičnem stanju ter naravni krepitvi imunskega sistema. Dolgotrajna odsotnost in omejevanje športno rekreativnih dejavnosti pustijo posledice. Strokovnjaki že mesece opozarjajo na upad fizično gibalnih sposobnosti tako otrok kot odraslih, ki smo jim priča v »(post)koronskem času«.

   VIR: arhiv ŠUS Eurofitness

Prednosti programa, poimenovan Vadba na recept, je prepoznalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v letu 2021 finančno podprlo pilotno izvedbo.

V kolikor bo tudi v letošnjem letu program finančno podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter Fundacije za šport bodo izvajalci, prijavljeni na razpis, program Vadba na recept lahko izvajali brezplačno.